Brygida (Manterys, 10-12-1844 – ) & Wit Włudarz
Minimize

Brygida and Wit were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 6-11-1860.1

Wit's parents were Jan and Marianna Włudarz (Jakubas).2

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k1217

Brygida (Manterys, 10-12-1844 – ) & Wit Włudarz
Minimize

Brygida i Wit ślub wzięli w 6-11-1860r w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.1

Wita rodzice – Jan and Marianna Włudarz (Jakubas).2

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr:  k1217

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use