Franciszka (Manterys, 19-2-1877 – ) & Jan Włudarczyk (1871 – )
Minimize

Franciszka (Manterys, 19-2-1877 – ) & Jan Włudarczyk (1871 – ) were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 5-2-1897.1

Jan's parents were Franciszek and Rozalia Włudarczyk (Górak).2

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L14833

Franciszka (Manterys, 19-2-1877 – ) & Jan Włudarczyk (1871 – )
Minimize

Franciszka (Manterys, 19-2-1877 – ) & Jan Włudarczyk (1871 – ) wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach w 5-2-1897 roku.1

Jana rodzice – Franciszek i Rozalia Włudarczyk (Górak).2

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L14833

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use