Jacenty (8-1773 – 12-9-1846) & Małgorzata (Dziura, ca.1773 – 1847) Manterys
Minimize

Jacenty Manterys was a farmer in Pojałowice.1

His godparents were Piotr Jędrzejczyk and Marianna Mierzwina from Pojałowice.2

Małgorzata's parents were Franciszek and Rozalia Dziura.3

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: p1010713

3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K10

Jacenty (8-1773 – 12-9-1846) & Małgorzata (Dziura, ca.1773 – 1847) Manterys
Minimize

Jacenty Manterys był zagrodnikiem/wlianinem w Pojałowicach.1

Jego rodzicami chrzestnymi byli Piotr Jędrzejczyk & Marianna Mierzwina z Pojałowice.2

Małgorzaty rodzice– Franciszek i Rozalia Dziura.3

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2. Księgi parafialne kościołaśw. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach, zdjęcie p1010713

3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: k10

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use