Roman Manterys (9-10-1908 – )
Minimize

Roman Manterys was a surveyor. He married and lived in Cieszyn and was childless. Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) says: “I remember him as a boy of subtle good looks – he did not resemble his brothers with their strong, manly appearance.”

Roman Manterys (9-10-1908 – )
Minimize

Roman Manterys geodeta, mierniczy, ożenił się is mieszkał w Cieszynie. Bezdzietny. Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) wspomina: “Pamiętam, że był to chłopak o subtelnej urodzie – nie był podobny do swych braci; mocnych, męskich typów.”

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use