Wojciech (20-6-1820 – 1870) & Magdalena (Pasińska, ca.1825 – 1880) Manterys
Minimize
Wojciech and Magdalena lived in Zarogów. Wojciech was a rental farmer on a smallholding.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Wojciech (20-6-1820 – 1870) & Magdalena (Pasińska, ca.1825 – 1880) Manterys
Minimize
Wojciech i Magdalena mieszkali w Zarogowie. Wojciech był zagrodnikiem/włościaninem/czynszownikiem

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use