Minimize


Wojciech (22-3-1904 – ) & Stanisława (Peroń, ca.1905 – 17-4-1930) Manterys gravestone/nagrobek, Nasiechowice
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

Wojciech Manterys (22-3-1904 – 9-1-1978) & Peroń/Muszyńska
Minimize

Wojciech (4-4-1904 – 9-1-1978) & Stanisława Manterys (Peron, ca.1905 – 17-4-1930) were married in 1925 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

Wojciech Manterys married his second wife Honorata Muszyńska on 5-7-1930 due to death of first wife Stanisława. Witnesses to his wedding to Honorata were Piotr Musiał from Zarogów and Stefan Muszyński, both from Kalina. Honorata was born in Kalina Wielka. Her parents Tomasz and Rozalia Kabelak (Kita) were from Kalina Wielka. Wojciech was born and resided in Zarogów.2

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści 7”

2. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060868

Wojciech Manterys (22-3-1904 – 9-1-1978) & Peroń/Muszyńska
Minimize

Wojciech (4-4-1904 – 9-1-1978) i Stanisława Manterys (Peron, ca.1905 – 17-4-1930) wzięli ślub w 1925 roku kościeleśw. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

Wojciech Manterys (4-4-1904 – 9-1-1978) Poślubił drugą żonę Honoratę Muszyńskę5-7-1930, pośmierci pierwszej żony Stanisławy. Świadkami ślubu Honoraty: Piotr Musiał z Zargowa i Stefan Muszyński, oboje z Kalina. Honorata ur. w Kalinie Wielkiej. Jej rodzice: Tomasz i Rozalia Kabelak (zd. Kita) z Kaliny Wielkiej.2

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: “Spis treści 7”

2. Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060868)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use