top of page

Rodówód Manterysów

Celem niniejszej witryny jest badanie i rozwój drzewa genealogicznego rodziny Manterys.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do używania tych stron w celach badawczych i uczestniczenia w wymianie danych. Żeby utrzymać pracę w realnych ramach, drzewo genealogiczne ogranicza się do osób urodzonych z nazwiskiem Manterys, ich małżonków i dzieci.

Prosimy o wszelkie informacje, które pomogą w uzupełnieniu naszej bazy danych. Zapraszamy do kontaktu z nami i z góry dziękujemy.

Manterys genealogy

This website is a one-name study of the Manterys genealogy.

The genealogical tree only includes those who were born with the surname Manterys or married one, plus their children. 

Please contact us with any additions. We look forward to hearing from you. 

Manterys Tree Image.jpg
bottom of page