top of page

Eugeniusz (5-2-1924 – ) & Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – )

Eugeniusz (5-2-1924 – ) & Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Eugeniusz (2-1924 – ) i Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – ) emerytowani rolnicy z Pojałowic. Najstarsze dziecko. 

Źródło: Adam Manterys (23-12-1947 – )

Eugeniusz (2-1924 – ) & Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – ) are retired farmers in Pojałowice. 

Source: Adam Manterys (23-12-1947 – )

bottom of page