top of page

Anna (Manterys, 13-9-1970 – ) & Olaf Wróbleski (b.6-12-1969 – )

Anna Wróbleska (Manterys) 13-9-1970 – 

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Anna Wróbleska (Manterys) z Krakowa. Anny zawód inżynier (kontrola rur gazowych).

Źródła: Osobisty wywiad Manterys.com w 2013r. z Sławomirem Manterysem (4-3-1978 – )

Anna Wróbleska (Manterys) from Kraków. An engineer (tests gas pipes).

Source: Interview by Manterys.com with Sławomir Manterys (b.4-3-1978) in 2013

bottom of page