top of page

Bronisław Manterys (1906 – 4-4-1986)

Bronisław Manterys (1906 – 4-4-1986)
Znajdź na Drzewie/Find on tree

Circa 1960. (From left/od lewej): Janina Manterys (Drożdż, 2nd wife/druga żona), Halina Manterys, Bronisław Manterys (1906 – 4-4-1986), Krystyna Otremba (Manterys) 14-11-19??, Barbara Manterys (2-5-1947 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Bronisław poślubił pierwszą żonę Honoratę Durmała (1904 – ) dnia 24-11-1932 w Sławicach Szlacheckich. One później rozwiedli. Jej rodzice Jan i Agnieszka Durmała (zd. Grzelec).(1)

Bronisław Manterys urodził się w Miechowie. Był ożeniony, potem rozwiedziony, ożeniony powtórnie. Po wojnie mieszkał na Ziemiach Zachodnich, obecnie gdzieś w Rzeszowskim. W młodości niezwykle silny fizycznie. On rozwiódł się z pierwszą żoną i ożenił się ponownie. Wyjechał z wujem Stanisławem parę lat przed wojną na południowo-wschodnie rubieże ówczesnej Rzeczypospolitej (wieś Dołhe koło Stanisławowa, obecnie Ukraina).(2)

Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) wspomina: "Bronek był wówczas albo jeszcze kawalerem, albo po rozwodzie, a Stanisław źle się czuł w Miroszowie, mieszkając w „gankowym” pokoju i bez wpływu na gospodarstwo, które przepisał na swego najstarszego syna Bronisława. Stąd może były jakieś konflikty (syn z żoną chcieli pewnie gospodarzyć po swojemu) i decyzja wyjechania z bratankiem w świat. Tam były podobno trudne warunki bytowe i Stanisław nie czuł się najlepiej. Dopiero w roku 1995 rodzina dowiedzieła się, że na początku 1940 roku został wywieziony na Sybir i już nie wrócił."(3)

1. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1080071)
2,3. Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku

Bronisław married his first wife Honorata Durmała (1904 – ) on 24-11-1932 in Sławice Szlacheckie. Her parents were Jan and Agnieszka Durmała (Grzelec).(1)

Bronisław Manterys was born in Miechów. After World War II he lived in Western Poland, then somewhere in the Rzeszów region. In his youth he was exceptionally strong physically. He divorced his first wife Honorata and remarried. He accompanied his uncle Stanisław Manterys (18-9-1874 – 1946) a few years before the war to what was then still south-eastern Poland, to the village of Dołhe near Stanisławów, in what is now the Ukraine. Bronisław was at that time either a bachelor or divorced.(2)

Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) recalled: "Stanisław felt uncomfortable in Miroszów, living in the front porch room, not having any influence on the running of the farm, which he had previously signed over to his eldest son, our beloved Bronisław. Perhaps this was the cause of some conflict (the son and his wife probably wanted to run the place their own way), which influenced the decision to go away. Apparently the conditions in the east were hard and Stanisław probably wasn’t too happy there. His fate was discovered by the family in 1995 that at the beginning of 1940 he was deported by the Russians to Siberia and never came back."(3)

1. Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080071
2,3. Source: Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

bottom of page