top of page

Mieczysław (4-9-1936 – ) & Helena (Konieczna, 19-12-1943 – ) Manterys

Mieczysław Manterys (4-9-1936 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Mieczysław Manterys urodzony w Miroszowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej wiosce, a następne w Parkoszowicach k/Miechowa, zamieszkując u dziadka Floriana w Sławicach.

W Krakowie ukończył Zawodową Szkołę Metalurgiczną. Przez jeden rok pracował w Zakładach Metalowych Mechaniki i Precyzyjnej w Krakowie. W 1954 r. konieczności rezygnuje z pracy i wraca do Miroszowa po wyjeździe siostry Reginy, aby pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

W 1957 r. powołany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, która trwała dwa lata. Przez następne lata przebywa z rodzicami. W 1964 r. po zlikwidowaniu gospodarstwa wraz z rodzicami przeprowadza się do Ursusa i rozpoczyna pracę zawodową w miejscowych Zakładach Mechanicznych „Ursus”, w których przepracował 9 lat.

Następne rozpoczyna własną działalność gospodarczą jako kierowca taksówki. W wieku 65 lat przechodzi na emeryturę, ale dalej pracuje aż do 2001 r. W 1965 r. zakłada własną rodzinę żeniąc z Heleną Konieczną zapoznaną w Miroszowie gdzie rozpoczynała pracę zawodową jako nauczycielka w tamtejszej Szkole Podstawowej.

Córki Dorota i Agnieszka mieszkają w Warszawie, Małgorzata w Belgii.

Mieczyslaw Manterys was born in Miroszów. He attended elementary school there and then in Parkoszowice near Miechów, residing with his grandfather Florian in Sławice.

In Krakow, he graduated from the Professional Metallurgical College. For one year he worked in Metal Works Precision Mechanics in Kraków. In 1954, the need to resign from the job made him return to Miroszów to assist his parents in running the farm after his sister Regina’s departure.

In 1957 he was called to serve compulsory military service, which lasted two years. Over the next years lived with his parents. In 1964, after the farm was liquidated, he moved with his parents to Ursus and worked in the local Mechanical Works “Ursus” for nine years.

Next he started his own business as a taxi driver. At the age of 65 years he retired, but still worked up to 2001. In 1965 he established his own family by marrying Helena Konieczna, whom he met in Miroszów where she worked as a teacher in the local primary school.

Daughters Dorota and Agnieszka live in Warsaw and Małgorzata in Belgium.

bottom of page