top of page

Alina Manterys (9-10-1965 – )

Alina Manterys (9-10-1965 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Urodzony w Auckland w Nowej Zelandii. Przeniosła się do Lower Hutt w 1972 roku.

Źródło: Manterys.com

Born in Auckland, New Zealand. Moved to Lower Hutt in 1972. 

Source: Manterys.com

bottom of page