top of page

Adam (14-11-1970 – ) & Monika (Sokołowska, 18-10-1976 – ) Manterys

Adam (14-11-1970 – ) & Monika (Sokołowska, 18-10-1976 – ) Manterys

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Adam Manterys urodził się w Aucklandzie, Nowa Zelandia. W 1972 roku rodzina przeniosła się do miasta Lower Hutt w tymże kraju, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej im. Św. Michała, następnie do gimnazjum Św. Bernarda. W 1993 roku ukończył licencjat nauk humanistycznych w wydziale literatury angielskiej na Uniwersytecie Victoria w Wellingtonie. 

 

W 2004 roku zaprojektował i zredagował książkę w języku angielskim p.t. New Zealand’s First Refugees: Pahiatua’s Polish Children opisującą dzieje swojego ojca Stanisława, który z grupą 733 polskich dzieci, w większości sierot, w 1944 roku znalazły się jako uchodźcy wojenni w Nowej Zelandii. Za tą książkę otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

10-10-2008 poślubił Monikę Sokołowską, urodzoną w okolicach Lublina. Monika jest pielęgniarką, która w tym zawodzie pracowała wiele lat w Ameryce, Afryce, Anglii oraz Nowej Zelandii.


W 2008 wraz z Moniką odnalazł i odwiedził łagier w obrębie Syktywkaru w Rosji, dokąd był deportowany jego ojciec w 1940 roku.

Adam jest autorem niniejszego drzewa rodowego Manterysów.

Źródło: Manterys.com

Adam Manterys was born in Auckland, New Zealand and moved to Avalon, Lower Hutt, in 1972. He attended St Michael’s Primary School, St Bernard’s Intermediate and College, and completed a BA in English Literature at the Victoria University of Wellington in 1993.

In 2004 he published the book  New Zealand’s First Refugees: Pahiatua’s Polish Children, about his father Stanisław Manterys’ (7-12-1935 – ) group of 733 mostly orphaned Polish children who arrived in New Zealand in 1944 as refugees. For this work he received the Gold Cross of Merit (Złoty Krzyż Zasługi) from the Polish Government.

 

On 10-10-2008 he married Monika Sokołowska, who was born in the Lublin region of Poland. Monika is a trained nurse who spent her 20s travelling and living in America, Africa and England, before arriving in New Zealand in 2006. 

In 2008 they located and visited the forced-labour camp near Syktyvkar in Russia where his father was deported in 1940.

 

He is the author of this Manterys genealogy website.

Source: Manterys.com

bottom of page