top of page

Czesław (1-7-1907 – 8-8-1984) & Michalina (Krzywda) 1911 – 23-6-1986 Manterys 

Czesław Manterys (1-7-1907 – 8-8-1984)

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Czesław (1-7-1907 – 8-8-1984) i Michalina Manterys (Krzywda, 1911 – 23-6-1986) Manterys wzięli ślub 12-2-1931. Będąc pokrewieństwem trzeciego stopnia, otrzymali dyspensę 30-1-1931. Rodzice Michaliny Tomasz i Wiktoria Krzywda (Zaganiacz).(1)

Czesław Manterys urodził  się  w Zarogowie. On prowadził wspólnie z żoną gospodarstwo rolne w Zarogowie o powierzchni 5 h. Chętnie angażował się w działalność społeczną na rzecz wsi. W młodości prowadził zespół teatralny działający na terenie Zarogowa. Tekst do przedstawień był zaczerpnięty z książek, które znajdowały się w domu, oraz wypożyczonych z miejskiej biblioteki w Miechowie (np. ''Zemsta" A. Fredro).

Próby przedstawień odbywały się w domu, a pierwsza scena została przygotowana w stodole (podłoga wykonana z desek, zawieszona kurtyna). Następne spektakle odbywały się w Remizie OSP Zarogów, cieszyły się niezmiernym powodzeniem, aktorzy to mieszkańcy wsi. Działalność ta scalała i integrowała całą lokalną społeczność, dostarczając kulturalnej rozrywki.

Niestety postęp techniczny spowodował, że telewizja stała się bardziej atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Czesław był też sekretarzem i czynnym działaczem OSP Zarogów, do dziś zachowała się stara dokumentacja z tego okresu.

  1. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060871)

Czesław (1-7-1907 – 8-8-1984) & Michalina Manterys (Krzywda, 1911 – 23-6-1986) Manterys were married on 12-2-1931. They were third cousins and special dispensation was needed for the marriage (dated 30-1-1931). Michalina’s parents were Tomasz and Wiktoria Krzywda (Zaganiacz).(1)

Czesław Manterys was born in  Zarogów. He owned with his wife Michalina a 5 hectare farm in Zarogów. He was a willing participant in community activities in the village and in his youth ran a theatre group there. He obtained the scripts for the performances from either his own books or the Miechów town library, such as the classic play Zemsta (Vengeance) by A Fredro.

Rehearsals were held at home and the first performance was on a wooden floor in the barn with a curtain. The subsequent performances were held in the hall of the Volunteer Fire Brigade in Zarogów and were hugely popular. The actors were all Zarogów residents. The theatre activities united the local community while providing cultural entertainment. Unfortunately, technical progress eventually made television a more attractive form of spending one’s leisure time.

Czesław was also secretary and an active member of the Volunteer Fire Brigade in Zarogów. The documents of those days have survived to this day.

  1. Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060871

bottom of page