top of page

Barbara Łapińska (Manterys, 2-5-1947 – )

Barbara Łapińska (Manterys, 2-5-1947 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Mieszka w Irlandii.

Resident in Ireland.

bottom of page