top of page

Casmir Manterys (19-10-1915 – 23-2-1977)

Casmir Manterys (19-10-1915 – 23-2-1977)

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Urodzony w Chicago, USA. Znany jako Casey. 

Źródła: Sandy Isakson (17-8-1946 – )

Born in Chicago, USA. Known as Casey. 

Source: Sandy Isakson (17-8-1946 – )

bottom of page