top of page

Bożena (Manterys, 11-11-1963 – ) & Andrzej Słota (1962 – )

Bożena Słota (Manterys, 11-11-1963 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Z Miechowa. 

From Miechów.

bottom of page