top of page

Tadeusz (21-10-1921 – 31-12-2004) & Bronisława (Miszczyk) Manterys

Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004)

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Tadeusz and Bronisława (Miszczyk) Manterys wzięli ślub 29-10-1949 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Przenieśli się do wsi Małe Słońce, gdzie prowadzili gospodarstwo. Jego rodzina pochodzi prawdopodobnie z Zarogowa.(2)

Bronisławy rodzice Józef i Emilia Miszczyk (Jakubas).(3)

1,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: 6308

2. Źródło nie zostało zarejestrowane

Tadeusz and Bronisława (Miszczyk) Manterys were married on 29-10-1949 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.(1)

They moved to Małe Slońce where they ran a farm. His family was most likely from Zarogów.(2)

Bronisława's parents were Józef and Emilia Miszczyk (Jakubas).(3)

1,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: 6308

2. Source not recorded

bottom of page