top of page

Donat Manterys (28-2-1950 – )

Donat Manterys (28-2-1950 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Donat Manterys jest księdzem, od 1993 roku przy parafii  Św. Józefa Rzemieślnika.

Źródła: Wywiad Manterys.com z Donatem Manterysem

Donat Manterys is a priest. He served at the church of Św Józefa Rzemieślnika (St Joseph the Worker) in Sosnowiec since 1993.

Source: Manterys.com interview with Donat Manterys

bottom of page