top of page

Maria Kruk/Osińska (Manterys) 6-9-1931 – 7-1-2011

Maria Kruk/Osińska (Manterys) 6-9-1931 – 7-1-2011

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Maria Osińska/Kruk (Manterys) urodziła się w Krakowie. Jej dzieci: Danuta (zmarła tragicznie w 2002r) oraz Andrzej (mieszka w Kolonii w Niemczech).

Maria Osińska/Kruk (Manterys) was born in Kraków. Her children are Danuta (who died a tragically in 2002) and Andrzej (who lives in Cologne in Germany).

bottom of page