top of page

Kazimierz (24-1-1945 – ) & Henryka Manterys (Roch, 24-6-1944 – )

Kazimierz (24-1-1945 – ) & Henryka Manterys (Roch, 24-6-1944 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Kazimierz i Henryka Manterys wzięli ślub 22-6-1968. Świadkowie: Józef Manterys (23) i Elżbieta Urbańska (18), oboje z Krakowa. W okresie ślubu Kazimierz mieszkał w Nasiechowicach.

 

Kazimierz (drugie imię Józef) ur. w Zarogowie, ochrzczonyn19-1-1945 w Nasiechowicach. Henryka ur. w Dziwięciołach, chrzczona 29-6-1944 w Nasiechowicach.

 

Wychowali swoją rodzinę w Krakowie. Henryki rodzice Julian i Tekla Roch (zd. Włosek).(1)

Kazimierz zawód: ślusarz. Henryki zawód: technik chemik.(2)

 

  1. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060916)

  2. Osobisty wywiad  Manterys.com z Sławomirem Manterysem (4-3-1978 – )

Kazimierz and Henryka Manterys were married on 22-6-1968. Witnesses to the wedding were a Józef Manterys (23) and Elżbieta Urbańska (18), both from Kraków. Kazimierz lived in Nasiechowice at time of marriage.

Kazimierz, middle name Józef, was born in Zarogów and baptised on 29-1-1945 in Nasiechowice. Henryka was born in Dziewięcioły and baptised on 29-6-1944 in Nasiechowice.

They raised their family in Kraków. Henryka’s parents were Julian and Tekla Roch (Włosek).(1)

Kazimierz worked as a manager of a firm and chemist/technician, and Henryka a university lecturer and ergonomist.(2)

  1. Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060916

  2. Source: Manterys.com interview with Sławomir Manterys (4-3-1978 – ) in 2013

bottom of page