top of page

Sławomir (4-3-1978 – ) & Anna Manterys (Kowalczyk, 24-1-1978 – )

Sławomir (4-3-1978 – ) & Anna Manterys (Kowalczyk, 24-1-1978 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Sławomir Manterys z Krakowa. Specjalista od zdrowia i bezpieczeństwa.

Źródła: Osobisty wywiad Manterys.com w 2013r. z Sławomirem Manterysem (4-3-1978 – )

Sławomir Manterys from Kraków. A health and safety specialist.

Source: Manterys.com interview with Sławomir Manterys (4-3-1978 – ) in 2013

bottom of page