top of page

Florian (1867 – 27-8-1953) & Katarzyna (Kałwa) 1872 – 10-3-1955 Manterys

Florian (1867 – 27-8-1953) & Katarzyna (Kałwa) 1872 – 10-3-1955 Manterys

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Ślub wzięli 27-10-1899 w Nasiechowicach. Floriana rodzice mieszkali w Sławicach Szlacheckich.(1)

Świadkami urodzin ich syna Bronisława (23-2-1909 – 19-5-1909) byli Franciszek Kardas (47) i Antoni Nawrot (44) – oboje rolnicy ze Sławic Szlacheckich. Rodzice chrzestni Jan Antosiak i Łucja Manterys – możliwe, że to jego ciotka Łucja Manterys (Małkiewicz) (ca.1882 – 1959).(2)

Świadkami śmierci Bronisława byli Jan Manterys lat 68 i Łukasz Gądek lat 44.(3)

Świadkami urodzin ich syna Władysława Manterysa (28-4-1912 – 6-3-1913) byli Jan Antosiak (28) i Wincenty Cała (28). Rodzice chrzestni: Józef Wymiał i Zofia Cała.(4)

Świadkami śmierci Władysława Manterysa byli Kacper Piech (46) i Łukasz Gąbek.(5)

Świadkami urodzin ich syna Tadeusza Manterysa (ur. 27-1-1914) byli Antoni Nawrot (44) i Lukasz Gąbek. Rodzice chrzestni: Franciszek Manterys (możliwe, że jego stryj) i Franciszek Dąbrowski.(6)

1. Źródła: Zdjęcia zrobione Archiwach parafialnych w Nasiechowice,14-6-2010, row 38
2-6. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. (1) p1080036, (2) p1080046, (3) p1080040, (4) p1080048, (5) p1080057)

Married on 27-10-1899 in Nasiechowice. Florian's parents resided in Sławice Szlacheckie.(1)

The birth witnesses to their son Bronisław (23-2-1909 – 19-5-1909) were Franciszek Kardas (47) and Antoni Nawrot (44) – both famers from Sławice Szlacheckie. Godparents were Jan Antosiak and a Łucja Manterys – possibly his aunt Łucja Manterys (Małkiewicz) (ca.1882 – 1959).(2)

Bronisław’s death witness was a Jan Manterys aged 68 and Łukasz Gądek (44).(3)

The birth witnesses to their son Władysław Manterys (28-4-1912 – 6-3-1913) were Jan Antosiak (28) and Wincenty Cała (28). Godparents were Józef Wymiał and Zofia Cała.(4)

Witnesses to his death were Kacper Piech (46) and Łukasz Gąbek.(5)

The birth witnesses to their son Tadeusz Manterys born on 27-1-1914 were Antoni Nawrot (44) and Lukasz Gąbek. Godparents were Franciszek Manterys (possible his uncle) and Franciszek Dąbrowski.(6)

1. Source: Birth, death and marriage records from the Nasiechowice parish, Poland, 14-6-2010, row 38
2-6. Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (2) p1080036, (3) p1080046, (4) p1080040, (5) p1080048, (6) p1080057

bottom of page