top of page

From left/od lewej: Agata Włosek (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979, Maria Pietras (Manterys, 15-12-1935 – ) & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957)
Znajdź na Drzewie/Find on tree

Agata (Manterys, 8-11-1891 – 29-6-1979) & Szczepan Włosek b.25-12-1886 – 14-3-1957) wzięli ślub 28-1-1909 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Szczepana rodzice – Jan i Magdalena Włosek (Ryło).(2)

Agata Włosek (Manterys) urodziła się w Zarogowie i pózniej mieszkała w Miechowie.(3)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L13988
3. Znajomość manterys.com

Agata (Manterys, 8-11-1891 – 29-6-1979) & Szczepan Włosek b.25-12-1886 – 14-3-1957) were married on 28-1-1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.(1)

Szczepan's parents were Jan and Magdalena Włosek (Ryło).(2)

Agata Włosek (Manterys) was born in Zarogów and later lived in Miechów.(3)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L13988
3. Knowledge of manterys.com

bottom of page