top of page

Alina (Manterys, 7-3-1951 – 9-1-2003) & Marek ZelińskI

Alina Zelińska (Manterys) 7-3-1951 – 9-1-2003

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Krakowie – Prądnik Czerwony. 

Buried in the Communal Cemetery of Krakow – Prądnik Czerwony. 

bottom of page