top of page

Adam Manterys (23-12-1947 – )

Adam Manterys (23-12-1947 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Z Krakowa.

Pierwsza żona Irena Jarosz (11-3-1948 – ).

Druga żona Krystyna Obtułowicz (6-5-1949 – 27-8-2010). 

From Kraków. 

First wife Irena Jarosz (11-3-1948 – ).

Second wife Krystyna Obtułowicz (6-5-1949 – 27-8-2010). 

bottom of page