top of page

Agnieszka Manterys, 22-1-1982 – ) & Michał Semkowicz (1980 – )

Agnieszka Manterys (22-1-1982 – )

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Z Krakowa. 

From Kraków. 

bottom of page