top of page

Stanisław (1912 – 8-11-1979) & Janina (Kowalczyk – 1993) Manterys

Stanisław Manterys (1912 – 8-11-1979)

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Stanisław był rolnikiem. Mieszkał też w Szczypcu.

Stanisław Manterys was a farmer. He also lived in Szczypiec.

bottom of page