top of page

Pelagia Manterys (daughter of/jej ojcem Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953)

- Pelagia Manterys (córka Piotra Manterysa 1-10-1877 – 1953) i mąż (imię nieznane)

- Pelagia Manterys (daughter of/jej ojcem Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953) & husband (name unknown)

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Pelagia, z domu Manterys. Nazwisko jej męża nieznane nam. Byli rolnikami I mieszkali w Szczypcu.(1)

1. Na podstawie pisemnej korespondencji z Łucją Alicją Mrożek (Manterys, 12-12-1938 –)

Pelagia was born a Manterys and got married (husband yet unknown to this website). They were farmers and lived in Szczypiec.(1)

1. Based on handwritten correspondence from Łucja Alicja Mrożek (Manterys, 12-12-1938 – )

bottom of page