top of page

Janina (Manterys, 1-1-1910 – 4-4-2004) & Piotr Sikorski
(23-11-1905 – 11-2-1972)

Janina Sikorska (Manterys) 1-1-1910 – 4-4-2004

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Janina Sikorska (po drugim mężu, pierwszy mąż zmarł) mieszka w Krakowie, chyba z synem męża. Nie miała własnych dzieci.

Janina Manterys remarried after her first husband died. Her second husband’s surname was Sikorski. She lived in Kraków, likely with her stepson. She had no children of her own.

bottom of page