top of page

Marcin (9-10-1864 – 7-1-1932) & Wiktoria (Dziura) Manterys

Marcin Manterys (9-10-1864 d.7-1-1932).j
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Marcin (9-10-1864 – 7-1-1932) & Wiktoria (Dziura) Manterys ((1868 – 24-10-1942)

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Marcin i Wiktoria ślub wzięli 14-1-1875 w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Mieszkali w Zarogowie.(1) Możliwe, że mieszkali też przy ul. Księdza Skorupki 7, w Miechowie.

Świadkowie śmierci Marcina byli Szczepan Włosek z Miechowa (możliwe, że Szczepan był mężem jego córki Agaty (8-11-1891 29-6-1979) Piotr Sroga, też z Miechowa. Wiktoria urodziła się w Zarogowiea mieszkała w Miechowie. Świadkami jej śmierci byli Szczepan Włosek i Bronisław Manterys (2-10-1902 – 12-6-1993) z Zarogowa. Rodzice Wiktorii byli Jan i Anna Dziura.(2) 

Wiktorii rodzice – Jan and Anna Dziura (Stramska).(3)

Świadkami śmierci ich córki Agaty Manterys (ca.10-1892 – 26-4-1893) byli Jan Dziura (50) i Paweł Saklak (40) z Zarogowa.(4)

  1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach)

  2. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060823)

  3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L15289

  4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2275

Marcin and Wiktoria were married on 31-1-1890 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, and lived in Zarogów.(1) They also possibly lived in ul Księdza Skorupki 7, Miechów. 

Witnesses to Marcin’s death were Szczepan Włosek (likely the husband of his daughter Agata 8-11-1891 29-6-1979) from Miechów & Piotr Sroga, both of Miechów. Wiktoria was born in Zarogów and resided in Miechow. Witnesses to her death were Szczepan Włosek and Bronisław Manterys (2-10-1902 – 12-6-1993) from Zarogów. Her parents were Jan and Anna Dziura.(2)

Wiktoria's parents were Jan and Anna Dziura (Stramska).(3)

 

Witnesses to the death of their daughter Agata Manterys (ca.10-1892 – 26-4-1893) were Jan Dziura (50) & Paweł Saklak (40) from Zarogów.(4)

  1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives, photo taken 2010

  2. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060823)|

  3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L15289

  4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2275

bottom of page