top of page

Adam (2-7-1952 – ) & Marianna (Klimczyk) Manterys

Adam Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Adam Franciszek (2-7-1952 – ) i Marianna Manterys (Klimczyk) wzięli ślub w kościeleśw. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice15-4-1974.(1)

Adam urodzony w Bukowskiej Woliochrzczonywn Miechowie 9-7-1952. Świadkami byli Jan Soczewka z Bukowskiej Woli i Agata Manterys (możliwe, że jego babka) z Pojałowic.(2)

1,2 Akta parafii w Miechowie. Zdjęcie z roku 2013 (nr: p1060726) i ponownie w 2014 (nr: 2588)

Adam Franciszek (2-7-1952 – ) and Marianna Manterys (Klimczyk) were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on15-4-1974.(1)

Adam was born in Bukowska Wola and baptised in Miechów on 9-7-1952. Witnesses to his birth were Jan Soczewka from Bukowska Wola and Agata Manterys (likely his grandmother) from Pojałowice.(2)

1,2.Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013 (photo ref: p1060726) and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2588)

bottom of page