top of page

Adolf (3-6-1897 – 22-3-1973) & Helena Manterys (ca.1901 – 2-4-1988)

Adolf Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Adolf Manterys był przez długie lata wójtem w Racławicach, (które mieściły gminny urząd terytorialny a także parafie dla wsi Miroszów). W czasie okupacji hitlerowskiej przesyłał do rodziny w Miroszowie (w ramach tajnej okupacji podziemnej) osoby, które należało ukrywać. Potem zamieszkał z żona i dziećmi w Miechowie, gdzie zmarł około 1975 roku. Żona Helena i dwoje dzieci – Ida i Leszek (wykształceni, z własną rodziną) mieszkali w Krakowie. Adek (tak go nazywano) był bardzo sympatyczny, prosty w sposobie bycia, obydwoje bardzo przystojni i zgodni. W ogóle lubił mocny słownik i używał go również po wojnie wobec różnych ówczesnych wszechwładnych „towarzyszy” w Miechowie, gdzie działał później społecznie. A że był inteligentny, rzeczowy i uczciwy, wiec mógł sobie na to pozwolić.(1)


Oboje zostali pochowani na Cmentarzu Parafialnym w Olkuszu.(2)


1. Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku

2. Cmentarz Parafialny w Olkuszu strona internetowa

Adolf Manterys was a county head (or mayor) of Racławice, the administrative centre of the district at that time. During the German occupation he would send people who were hiding from the Gestapo to his family in Miroszów. He then lived with his wife Helena and children in Miechów, where he died in 1975. His wife and children Ida and Leszek (both educated and with their own families) lived in Kraków. Adolf (called “Adek” ) was very friendly and unaffected. Both were very handsome and agreeable. He liked using strong language and used it also after the war towards various all-powerful communist party officials in Miechów, where he was later active in the community. He got away with it because he was intelligent, factual and honest.(1)


They were both buried in the Parish Cemetery in Olkusz.(2)


1. Biography by Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

2. Parish Cemetery in Olkusz website

bottom of page