top of page

Agata (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979 & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957)

Agata Włosek (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Agata (Manterys, 8-11-1891 – 29-6-1979) & Szczepan Włosek b.25-12-1886 – 14-3-1957) wzięli ślub 28-1-1909 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Szczepana rodzice – Jan i Magdalena Włosek (Ryło).(2) Agata Włosek (Manterys) urodziła się w Zarogowie i pózniej mieszkała w Miechowie.(3)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L13988 3. Znajomość manterys.com

Agata (Manterys, 8-11-1891 – 29-6-1979) & Szczepan Włosek b.25-12-1886 – 14-3-1957) were married on 28-1-1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.(1) ​ Szczepan's parents were Jan and Magdalena Włosek (Ryło).(2) Agata Włosek (Manterys) was born in Zarogów and later lived in Miechów.(3) ​ 1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L13988 3. Knowledge of manterys.com

bottom of page