top of page

Agnieszka Manterys (29-1-1778 – )

Agnieszka Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Urodzona jako Agnieszka Manterys i została ochrzczona w St Wita, Modesta i kościoła Krescencji, Nasiechowice. Jej rodzice mieszkali w Miechowiczki.(1)

Jej rodzicami chrzestnymi byli Łukasz Bartoszek & Jadwiga Jakubas, zarówno z Nasiechowice.(2)

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Księgi parafialne kościołaśw. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach, zdjęcie p1010726

Born Agnieszka Manterys and baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents lived in Miechowiczki.(1)

Her godparents were Łukasz Bartoszek & Jadwiga Jakubas, both from Nasiechowice.(2) 1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: p1010726

bottom of page