top of page

Anna Kuwalik (Manterys) 1911 – 1999

Anna Kuwalik (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Anna (albo Hannah) Kulawik (Manterys) była żoną brata ks. Bolesława Kulawika. Mieszkała w Paryżu.

Anna (or Hannah) Kulawik (Manterys) was the wife of the brother of the priest Father Bolesław Kulawik. She lived in Paris.

bottom of page