top of page

Barbara Knap (Manterys) 11-9-1938 –

Barbara Knap (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Barbara Knap (Manterys) urodziła się w Krakowie. Jej synami są: Piotr (ordynator chirurgii w Tarnowie) i Roman (programista w Krakowie).

Barbara Knap (Manterys) was born in Kraków. Her two sons are Piotr (Head of Surgery in Tarnów) and Roman (a programmer in Kraków).

bottom of page