top of page

Bartłomiej (13-8-1780 – 11-1-1837) & Agata (Woźniak, ca.1771 – 1829) Manterys

Bartłomiej Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Bartłomiej (13-8-1780 – 11-1-1837) i Agata (Woźniak, ca.1771 – ) Manterys mieszkali w Pojałowicach.

Bartłomiej Manterys był rolnikiem i ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Urbański i Franciszka Jaworska z Pojałowic (z pełniejszym opisem niż normalnie podany w aktach urodzinowych i tytułach wydanych, wydawałoby się, że są szlachcicami). Częstotliwe powołania Sebastiana, by być świadkiem, wskazywały na jego dobrą kondycję w społeczności i poszanowanie lokalnej szlachty).(2)


Bartłomiej i Agata pobrali się około 1799 roku.


Świadkiem podpisania jego zapisów śmierci w kościele był jego syn Józef Manterys.3

1,3. Rekordy parafialne w Kieleckich Archiwumch Diecezjalnych 2. Akta w parafii w św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice, zdjęcie: P1010737

Bartłomiej and Agata lived in Pojałowice. Bartłomiej was a farmer and was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)

His godparents were Józef Urbański & Franciszka Jaworska from Pojałowice (with the fuller description than normal given in the birth records and the titles given, it would seem they were gentry. Sebastian's frequent calls to be witness himself point to his good standing in the community and respect of the local gentry).(2)

Bartłomiej and Agata were married circa 1799.


The witness to the signing of his death record in the church was his son Józef Manterys.(3) 1, 3. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: p1010737

bottom of page