top of page

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba

Elżbieta Zaręba (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba wzięli ślub 2-10-1909 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Ich córka Maria hodowała w Łękowicach, a Jolanta mieszkała w Krakowie. Elżbieta była również znana jako Halszka.(2)

Tomasza rodzice – Paweł & Łucja Zaręba (Kmiecik).(3)

1,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L13993

2. Źródło nie zostało zarejestrowane

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba were married on 2-10-1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.(1)

Their daughter Maria farmed in Łękowice and Jolanta lived in Kraków. Elżbieta was also known as Halszka.(2)

Tomasz's parents were Paweł & Łucja Zaręba (Kmiecik).(3)

1,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L13993

2. Source not recorded

bottom of page