top of page

Eugeniusz (21-6-1918 – 11-7-1944) & Zofia Manterys (Midro, ca.1917 – )

Eugeniusz Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Eugeniusz (21-6-1918 – 11-7-1944) i Zofia (Midro, ca.1917 – ) Manterys wzięli ślub 5-2-1936. Świadkami byli: Karol Manterys z Zarogowai Daniel Porębski z Krakowa. Eugeniusz urodził się w Sławicach, był rolnikiem. Rodzice Eugeniusza Franciszek Manterys i Łucja (zd Małkiewicz). Rodzice Zofii Florian i Agnieszka Midro (Komenda).(1) Eugeniusza rodzice chrzestni byli Katarzyna Manterys (prawdopodobnie jego stryjenka) i Bartłomiej Małkiewicz (możliwe, że jego wujek). Świadkami narodzin byli Lukasz Gądek (43) i Franciszek Kardad (46).(2)


Eugeniusz został pochowany w Zielenicach.


Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów, zdjęcie nr. (1) p1060878 & (2) p1080035

Eugeniusz (21-6-1918 – 11-7-1944) & Zofia (Midro, ca.1917 – ) Manterys were married on 5-2-1936. Witnesses were a Karol Manterys from Zarogów and Daniel Porębski from Kraków. Eugeniusz was born in Sławice and was a farmer. Eugeniusz’s parents were Franciszek and Łucja Manterys (Małkiewicz) from Zielenice. Zofia’s parents were Florian and Agnieszka Midro (Komenda).(1)

Eugeniusz's godparents were Katarzyna Manterys (likely his aunt) and Bartłomiej Małkiewicz (possibly his uncle). Witnesses to his birth were Lukasz Gądek (43) and Franciszek Kardad (46).(2)

Eugeniusz was buried in Zielenicach.


Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) p1060878 & (2) p1080035

bottom of page