top of page

Eulalia (Manterys, 7-3-1902 – 1974) & Franciszek Wrona

Eulalia Wrona (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Eulalia (Manterys, 7-3-1902 – 1974) & Franciszek Wrona wzięli ślub w 7-11-1928 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Franciszka rodzice – Wojciech and Marianna Wrona (Domagała).(2)

Eulalia Wronowa zmarła w Domu Starców w 1974 roku. Bezdzietna. “Jej mąż Franciszek był bardzo dobrym, miłym człowiekiem. Zmarł młodo. Mieszkali w Pojałowicach na gospodarstwie. Nasi rodzice odwiedzali czasem tamtejsze rodziny (jeździło się wózkiem, zaprzężonym w parę koni). Byłam wtedy jeszcze dzieckiem (w dodatku dość nie śmiałym) i niewiele z tamtych spraw pamiętam, zwłaszcza, że w domu mało się mówiło o sprawach rodzinnych w obecności dzieci.”(3)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: “Spis treści 8”

3. Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012)

Eulalia Manterys and Franciszek Wrona were married on 7-11-1928 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)

Franciszek's parents were Wojciech and Marianna Wrona (Domagała).(2)

Eulalia Wrona (Manterys) died in an old people’s home in 1974. She was childless. “Her husband Franciszek Wrona was a kind, pleasant man, who died young. They lived on a farm in Pojałowice and our parents would sometimes visit them (we would travel by a cart pulled by two horses). I was then a child (rather shy) and don’t remember much of the family matters – such discussions were not held with the children present.”(3)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: MG9916

3. Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012)

bottom of page