top of page

Florentyna (Manterys, 1-12-1899 – ) & Piotr Musiał

Florentyna Musiał (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Florentyna Musiał (Manterys) urodziła się w Zarogowie. Świadkami jej narodzin byli Jakub Kukieła (35) i Jan Dziura (50), obaj dzierżawcy z Zarogowa. Jej rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Smulski i Katarzyna Kukieła.(1)


Florentyna i Piotr Musiał pobrali się w dniach 11.12.1920 r. w kościele pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach(2).


Rodzicami Piotra byli Józef i Franciszka Musiałowie (Kaszyńska).(3)


1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr:

2,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: MG9808

Florentyna Musiał (Manterys) was born in Zarogów. The witnesses to her birth were Jakub Kukieła (35) & Jan Dziura (50), both tenant farmers from Zarogów. Her godparents were Andrzej Smulski & Katarzyna Kukieła.(1)


Florentyna & Piotr Musiał were married in 11-12-1920 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(2)


Piotr's parents were Józef and Franciszka Musiał (Kaszyńska).(3)

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L14484

2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 by E jakubas, photo ref: MG9808

bottom of page