top of page

Franciszek (12-6-1925 – 1990) & Janina Manterys (Regucka, 13-3-1921 – 10-1-1989)

Franciszek Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Franciszek Manterys (12-6-1925 – 1990) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Stanisław Franczyk i Władysława Maleta. Świadkami jego urodzin byli Wincenty Szatkowski (55) i Jan Franczyk (60), zarówno rolnicy z Pojałowic.(1)

Franciszek (12-6-1925 – 1990) i Janina Manterys (Regucka, 13-3-1921 – 10-1-1989) poślubili 24-11-1945 w kościele św. Stanisława Kostki w Dębnikach, Kraków.(2)

Świadkowie na śmierć ich syna Jan Stanisław Manterys (4-4-1951 – 7-5-1951) byli Zygmunt Włodarczyk z Bukowska Wola i Stanisława Regucka z Pstroszyc.(3)

Świadkami narodzin córki Henryki Krystyny Manterys (3-1-1949 – 27-1-1949) byli Jan Nadolski z Zarogowa i Zofia Pasińska z Pojałowic. Henryka został ochrzczony 9-1-1949 w Bukowskiej Woli.(4)

1,2. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3118 3. Rejestry urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów. Zdjęcie zrobione w 2013 r. (p1060846) i ten sam rekord ponownie sfotografowany w 2014 r. (2592) 4. Rejestry urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów. Zdjęcie zrobione w 2013 r. (p1060731) i ten sam rekord ponownie sfotografowany w 2014 r. (2603)

Franciszek Manterys (12-6-1925 – 1990) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Stanisław Franczyk and Władysława Maleta. Witnesses to his birth were Wincenty Szatkowski 55 and Jan Franczyk (60), both farmers from Pojałowice.(1)

Franciszek (12-6-1925 – 1990) & Janina Manterys (Regucka, 13-3-1921 – 10-1-1989) were married on 24-11-1945 in St Stanisław Kostka Church in Dębniki, Kraków.(2) Witnesses to the death of their son Jan Stanisław Manterys (4-4-1951 – 7-5-1951) were Zygmunt Włodarczyk from Bukowska Wola and Stanisława Regucka from Pstroszyce.(3)

Witnesses to the birth of their daughter Henryka Krystyna Manterys (3-1-1949 – 27-1-1949) were Jan Nadolski from Zarogów and Zofia Pasińska from Pojałowice. Henryka was baptised on Baptised 9-1-1949 in Bukowska Wola.(4)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3118 3. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013 (photo ref: p1060846) and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2592) 4. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013 (photo ref: p1060731) and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2603)

bottom of page