top of page

Franciszek (21-7-1901 – 16-11-1970) & Balbina Manterys (Szymczyk, ca.1909 – )

Franciszek Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Franciszek Manterys był rolnikiem. Pochowany na cmentarzu w Miechowie. Ochrzczony w Kalinie Wielkiej – rodzice chrzestni: Michał Krzyczak i Helena Mongos. Mieszkał z żoną i rodziną w Kalinie Małejlub Kalinie Rędziny.(1) (Orginalnie zapisane w parafii Kaliny Wielkiej.)

Ich syn Tadeusz Szymon Manterys (29-10-1928 – 21-1-1939) był ochrzczony 11-11-1928. Rodzice chrzestni: Szymon Manterys (możliwe, że jego dziadek) i Katarzyna Szymczyk, które jest też nazwiskiem panieńskim jego babci, Balbiny Szymczyk. W czasie śmierci mieszkał w Kalinie Małej lub Kalinie Rędziny. Świadkami jego urodzin:Franciszek Manterys (jego ojciec), Jan Krzyżek (rolnik z Kaliny) oraz Szymon Manterys (możliwe, że jego wujek lub dziadek). Świadkami śmierci: Jan Krzyżek i Franciszek Manterys (możliwe, że jego ojciec) – oboje rolnicy z Kaliny.(2)

  1. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060806)

  2. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060681)

Franciszek Manterys was a farmer and is buried in Miechów Cemetery. He was baptised in Kalina Wielka and his godparents were Michał Krzyczak & Helena Mongos. He lived with his wife and family in Kalina Mała or Kalina Rędziny.(1) (Originally recorded in the Kalina Wielka parish.)

Their son Tadeusz Szymon Manterys (29-10-1928 – 21-1-1939) was baptised on 11-11-1928. Godparents were Szymon Manterys (possibly his grandfather) & Katarzyna Szymczyk, which is the maiden name of his grandmother Balbina Szymczyk. He resided at Kalina Mała or Kalina Rędziny at time of death. Witnesses to his birth were Franciszek Manterys (his father), and Jan Krzyżek (farmer from Kalina) and Szymon Manterys (possibly his uncle or grandfather). Witnesses to his death were Jan Krzyżek and Franciszek Manterys (possibly his father) – both farmers from Kalina.(2)

  1. Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060681

  2. Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060806

bottom of page