top of page

Franciszka (Manterys, 8-3-1919 – 2-8-1943) and Marceli Dróżdż (27-5-1915 – 29-12-1990)

Franciszka Dróżdż (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Franciszka (Manterys, 8-3-1919 – 2-8-1943) i Marceli Dróżdż (27-5-1915 – 29-12-1990) wzięli ślub 26-5-1939 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji. Prawdopodobnie Franciszka pochodziła z Zarogowaw urodziła się w Nasiechowicach. Marceli pochodził z Kaliny Rędziny.(1)


Marceli i Franciszka byli kuzynami w pierwszej linii.(2)


Ślub był poprzedzony trzema zapowiedziami w parafiach w Miechowiei Nasiechowicachw dniach 7, 14i21 maja 1939 roku. Nie było podpisania umowy przedślubnej. Rodzice udzielili zezwolenia na ślub. Rodzice Marcelego: Karol i Katarzyna Dróżdż (Czekaj).(3)


Świadkami byli Jakub Manterys i Józef Bibrowski, obojewłościanie z Zarogowa.(4)


Franciszka ochrzciła się w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowicach. Jej rodzicami byli Piotr Słaby i Franciszka Kuc. Świadkami jej urodzin byli Jakub Łapiński (55) i Franciszek Swedura (50) z Nasiechowic.(5)


1,3,4: Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2209 2. Źródło nie zapisane

5. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: 6214

Franciszka (Manterys, 8-3-1919 – 2-8-1943) and Marceli Dróżdż (27-5-1915 – 29-12-1990) were married on 26-5-1939 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. It is likely Franciszka was from Zarogów and born in Nasiechowice. Marceli was from Kalina Rędziny.(1)


Marceli and Franciszka were first cousins.(2)


Their marriage was preceded by three banns in the Miechów and Nasiechowice parishes on 7, 14 and 21 May 1939. No prenuptial agreement was made and their parents granted permission for the marriage. Marceli’s parents were Karol and Katarzyna Dróżdż (Czekaj).(3)


Witnesses to the wedding were Jakub Manterys and Józef Bibrowski, both farmers from Zarogów.(4)


Franciszka baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Piotr Słaby and Franciszka Kuc. Witnesses to her birth were Jakub Łapiński (55) and Franciszek Swedura (50) from Nasiechowice.(5)


1,3,4: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2209

2. Non-recorded source

5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: 6214

bottom of page