top of page

Helena Peroń/Rekuła (Manterys, 14-2-1915 – )

Helena Peroń/Rekuła (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Helena (Manterys, 14-2-1915 – ) i Stanisław Peroń (ca.1913 – ) pobrali się w dniach 19-7-1939 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Trzy banny poprzedzały małżeństwo w parafii Nasiechowice w dniach 11, 18 i 25 czerwca 1939 r.) (1)

Umowa przedślubna została podpisana przed notariuszem Stefanem Prędowskim w Miechowie w dniu 12 lipca 1939 r. (Nr 670, zgodnie z 208 artykułem prawa cywilnego Królestwa Polskiego).(2) [Ustawa ta wydaje się być zgodna z obowiązującym przed rozbiorami Polski.] (3)

Świadkami ślubu byli Wojciech Manterys i Michał Dziura, obaj rolnicy z Zarogowa.(4)

Rodzicami Stanisława byli Stanisław i Katarzyna Peroń (Manterys) z Zarogowa.(5)

Drugim mężem Heleny był Bolesław Rekuła (24-11-1905 –), a ślub odbył się w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice, w dniach 28-6-1947. Świadkami byli Bronisław Rekuła (35) i Mieczysław Kowalczyk (26), obaj z Zarogowa.(6)

Rodzicami Bolesława byli Franciszek i Franciszka Rekuła (Rączek) z Mikulczyc.(7)

1,2,4,5. Dokumenty parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 r., Zdjęcie nr: 2210 i 1261 3. Notowany przez Stanisława Manterysa (7-12-1935 -) podczas transkrypcji sfotografowanych parafii dla Manterys.com 6,7. Dokumenty parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie nr ref: img_6297

Helena (Manterys, 14-2-1915 – ) and Stanisław Peroń (ca.1913 – ) were married on 19-7-1939 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Three banns preceded their marriage in the Nasiechowice parish on 11, 18 and 25 June 1939.(1)

A prenuptial agreement was signed in front of notary Stefan Prędowski in Miechów on 12 July 1939 (No. 670 according to 208th article of civil law of the Kingdom of Poland).(2) [This law seems based on that prevailing before the Partitions of Poland.] (3) Witnesses to the wedding were Wojciech Manterys and Michał Dziura, both farmers from Zarogów.(4)

Stanisław’s parents were Stanisław and Katarzyna Peroń (Manterys) from Zarogów.(5)

Helena’s second husband was Bolesław Rekuła (24-11-1905 – ) and they were married at St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 28-6-1947. Witnesses were Bronisław Rekuła (35) and Mieczysław Kowalczyk (26), both from Zarogów.(6)

Bolesław’s parents were Franciszek and Franciszka Rekuła (Rączek) from Mikulczyce.(7)

1,2,4,5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2210 & 1261 3. Noted by Stanisław Manterys (7-12-1935 – ) while transcribing photographed parish records for Manterys.com 6,7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_6297

bottom of page