top of page

Hieronim Manterys ( – 1-2-1944)

Hieronim Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Hieronim Manterys mieszkał w Sosnowcu. Podczas II wojny światowej, 1 lutego 1944 roku został aresztowany i powieszony przez Niemców za udział w podziemnej konspiracji.

W 1967 władze komunistyczne wystawiły tablicę z fałszowanymi danymi. W 1984 starą tablicę usunięto i wystawiono nową, opartą na właściwych danych. Treść nowego napisu na tablicy ustalono według dokumentacji zebranej przez Komisję Historyczną miasta Sosnowca”.

Jej nowa treść: - „ W dniu 1 lutego 1944 w tym miejscu zostali powieszeni przez hitlerowców członkowie GL-PPS: Feliks Piechociński, Zygmunt Domański, Antoni Cichopek, Ignacy Nowacki, Hieronim Manterys. Cześć ich pamięci. 1984”.

Hieronim tak powiedział o łapankach w Sosnowcu: „Wśród potwornego krzyku zrozpaczonych ludzi i przekleństw esesmanów, w pewnej chwili wyrwaliśmy się z tego pierścienia i pędziliśmy z mamą na złamanie karku, poprzez ulicę Floriańską, Nowopogońską, aż do Placu Kościuszki, gdzie mieszkaliśmy”.

Hieronim Manterys was a resident of Sosnowiec, Poland. During World War II, on 1 February 1944, he was arrested and hanged by the Germans for his participation in the Polish underground resistance movement (GL-PPS).

In 1967, in memory of this event, the communist authorities erected a plaque with false details. In 1984 a replacement plaque (pictured) was erected, based on information from the Sosnowiec Historical Commission.

The plaque reads: “On this site, on 1 February 1944, the following members of the GL-PPS were hanged by the Germans: Feliks Piechociński, Zygmunt Domański, Antoni Cichopek, Ignacy Nowacki and Hieronim Manterys. We honour their memory. 1984.”

Hieronim described the street arrests in Sosnowiec during the German occupation: “Amid horrible screams of distraught people and German SS police curses, we managed to break out from their cordon and ran with our mother at breakneck speed across the Floriańska and the Nowopogońska streets as far as the Plac Kościuszki, where we lived.”

bottom of page