top of page

Jakub (21-7-1880 – 16-11-1945) & Wiktoria (Durmała, ca.1897 – ) Manterys

Jakub Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Jakub (21-7-1880 – 16-11-1945) (1) & Wiktoria Manterys (Durmała, ca.1897 – ) wzięli ślub w Sławicach Szlacheckich 22-1-1914. Jakub liczył 32 lat, Wiktoria 17. Jej rodzice: Adam i Marianna Durmała. Świadek ślubu: Wojciech Manterys lat 50 (być może jego brat). Jakub, mając 36 lat, był świadkiem na ślubie Tomasza Studzińskiego i Marianny Durmała.(2)

Jacenty Dziura (45) był także świadkiem ślubu. Jakub urodzony w Zarogowie a Wiktoria pochodziła ze Sławic Duchownych.(3)

Jakub mieszkał w Zarogowie. Świadkami jego śmierci byli Andrzej Gąsiorek i Bolesław Manterys, oboje włościanie z Zarogowa.(4)

1,4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2520 2. Akta z parafii Sławice Szlacheckie. Zdjęcie z 2013 roku, nr: p1080067 3. Akta z parafii Sławice Szlacheckie. Zdjęcie z 2013 roku, nr: p1080044

Jakub (21-7-1880 – 16-11-1945) (1) and Wiktoria Manterys (Durmała, ca.1897 – ) were married in Sławice Szlacheckie on 22-1-1914. Jakub was 32, Wiktoria 17. Her parents were Adam and Marianna Durmała. Witness to the wedding was a Wojciech Manterys aged 50 (possibly his brother). Jakub at age 36 was a witness at the wedding of Tomasz Studziński & Marianna Durmała.(2)

Jacenty Dziura (45) was also a witness to the wedding. Jakub was born in Zarogów and Wiktoria was from Sławice Duchowny.(3)

Jakub resided in Zarogów.Witnesses to his death were Andrzej Gąsiorek and Bolesław Manterys, both farmers from Zarogów.(4)

1,4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2520 2. Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080067 3. Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080044

bottom of page