top of page

Jan Manterys (13-2-1901 – 1-5-1918)

Jan Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Jan Manterys zmarł bardzo młodo, około 16 roku życia. Uczył się w gimnazjum w Miechowie, był zdolny także artystycznie – ładnie rysował. Janek w wyższych klasach szkoły powszechnej uczył się (i mieszkał) u p. Adama Bieleckiego w Racławicach. Następnie został zapisany do I klasy gimnazjum w Kielcach. Wskutek wybuchu I wojny światowej w 1914r musiał wrócić do domu. I znowu p. Bielecki douczał go, aby nie zapomniał materiału. Po wojnie, w 1918 roku zdał do III klasy gimnazjum w Miechowie, gdzie mieszkał u lekarza, p. Kosieradzkiego i zaprzyjaźnił się z jego synem Pawłem. Był pracowity, zdolny, lubiany przez otoczenie. Po powrocie do domu na Święta Wielkanocne w 1918 roku zapadł na chorobę, która nie została przez lekarzy ściśle zdiagnozowana i zakończyła się śmiercią Janka. Pogrzeb odbył się 3 maja w Racławicach. Opłakiwany przez rodzinę, jego śmierć przeżył bardzo silnie zaprzyjaźniony nauczyciel, p. Adam Bielecki. Ojciec ufundował mu pomnik, który stał jeszcze po II wojnie światowej (po roku 1945). Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku

Jan Manterys died very young at 16. He studied at the Miechów secondary school and was artistic (he drew well). During his last years at primary school Jan lived in the house of Adam Bielecki in Racławice and was taught by him. He was subsequently enrolled as a student at the secondary school in Kielce. The beginning of World War I forced him to return home. Adam Bielecki continued to give Jan lessons so that he would not forget the material learned. After the war ended in 1918 he passed the entrance exam to Miechów’s secondary school, where he lived with Dr Kosieradzki and became friendly with his son Paweł. Jan was diligent, able and generally liked. The woman with whom he boarded in Miechów spoke of him highly. When he arrived home in Miroszów for the Easter holidays he contracted a serious and unknown illness (perhaps having contracted a chill during the journey), which ended in his death. It was a painful blow to the whole family. His funeral was on 3 May 1918 in Racławice and he is buried there. His father erected a monument at his grave, which was still standing after World War II in 1945. Biography by Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

bottom of page