top of page

Jan Manterys (1841 – 12-6-1924)

Jan Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Jan Manterys (1841 – 12-6-1924) urodził się w Zarogowie. Był na służbie. Ożenił się dwa razy. Pierwszy raz z Marianną Franciszką Łazarczyk (ur.ca.1845 –) dnia 6-6-1864. Jan miał lat 22 a Marianna 19. Mieszkali w Sławicach Szlacheckich. Świadkami ślubu w Sławicach Szlacheckich 6-6-1864 byli Józef Antosiak (36) i JanKulaw (32) ze Sławic. Marianna urodziła się w Sławicach i mieszkała z rodzicami przed ślubem.Jej rodzice byli Bartłomiej i Kunegunda Łazarczyk (Kulesza). Świadkiem śmierci Marianny był Józef Antosiak.

Po owdowieniu, Jan poślubił Franciszkę Dokładańską (ca.1852 – 26-12-1908) dnia 25-1-1893 wSławicach Szlacheckich, która liczyła lat 41 a Franciszek lat 50. Franciszka pochodziła z Miechowa. Świadkami ślubu byli Melchior Cal (35) i Józef Antosiak (39).

Franciszka urodziła się w Dziewięciołach. Jej rodzice byli Dominik i Franciszka Dokładańska (Włosek). Świadkami śmierci Franciszki byli Łukasz Gąbek (44) i Kacper Piech (45) – oboje rolnicy.

Świadkami śmierci Jana byli Florian Manterys (45, możliwe, że to jego syn) i Jan Antosiak (40, rolnik).

Źródła: Księgi urodzenia, zgonów I ślubów w parafii Sławice Szlacheckie w Polsce, Zdjęcia wpisów zrobione w 2013 roku. Numery zdjęć: p1080033, p1080026, p1080015, p1080018, p1080051, p1080045, p1080073

Jan Manterys (1841 – 12-6-1924) was born in Zarogów and was a servant. He married twice – first to Marianna Franciszka Łazarczyk (born ca.1845 – ) on on 6-6-1864. Jan was 22 and Marianna age 19. They resided in Sławice Szlacheckie. Witnesses to the wedding in Sławice Szlacheckie on 6-6-1864 were Józef Antosiak (36) and Jan Kulaw (32) from Sławice. Marianna was born in Sławice and lived with her parents before the marriage. Her parents were Bartłomiej and Kunegunda Łazarczyk (Kulesza). A witness to the death of Marianna was Józef Antosiak.

Upon becoming a widower, Jan married Franciszka Dokładańska (ca.1852 – 26-12-1908) on 25-1-1893 in Sławice Szlacheckie. She was 41 and from Miechów and he was 50. Witnesses to his wedding to Franciszka were Melchior Cal (35) and Józef Antosiak (39).

Franciszka was born in Dziewięcioły. Her parents were Dominik and Franciszka Dokładańska (Włosek). Witnesses to Franciszka’s death were Łukasz Gąbek (44) and Kacper Piech (45) – both farmers.

Witnesses to Jan’s death were Florian Manterys (45, possibly his son) and Jan Antosiak (40, farmer).

Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080033, p1080026, p1080015, p1080018, p1080051, p1080045, p1080073

bottom of page